Tervetuloa - Välkommen

Inkoon Sairaankuljetus Oy on perustettu vuonna 2002. Yritys tuottaa ensihoitopalvelua Hangon kaupungissa, sekä sairaalasiirtokuljetuksia HUS-alueella.

Ingå Sjuktransport Ab grundades år 2002. Företaget handhar sjuktransportservicen i Hangö stad, samt förflyttningstransporter mellan sjukhusen på HNS-området.

Hyvä kalusto mahdollistaa potilaan hoidon aloittamisen jo kohteessa ja kuljetuksen aikana.

Den goda förstavårdsutrustningen möjliggör en påbörjan av vården redan på plats och under transporten.

hätätilanteessa soita - vid nödfall ring  
Olemme myös sosiaalisessa mediassa mukana.
Vi är även med i sociala medier.